Strona główna

Fotografia lotnicza, pojęcie bardzo szerokie w dobie cyfrowej obróbki obrazu. Staramy się pokazać nasze spojrzenie na ciekawsze fragmenty wszystkiego co lata. Zobaczycie samoloty wojskowe, cywilne, pokazy lotnicze i wizyty w miejscach gdzie nie każdy może wejść…

[acx_slideshow name=”Strona” width=”1600px” height=”1200px”]